Serwis

Zgłoszenia serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne, przyjmujemy tylko przez email, osobiście w biurze lub drogą pocztową.

Każde zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone przez wysłanie email !!!

Realizacja zgłoszeń w dniach roboczych  Pon.-Pt. od 9.00 do 16.00

Procedura przyjęcia zgłoszenia:

– prosimy o przygotowanie karty gwarancyjnej (w przypadku zgłoszenia gwarancyjnego)

– jak najdokładniejsze opisanie w formularzu występującej usterki

– w przypadku automatyki do bram w pierwszej kolejności sprawdzić:

  • zasilanie 230V w urządzeniu (np. zdjąć obudowę centrali i sprawdzić czy świecą się diody, spr. czy nie wybił bezpiecznik w skrzynce elektr. itp)
  • działanie fotokomórki (np. czy słychać charakterystyczne „klikanie” po przecięciu bariery foto, sprawdzić czy nie ma zalegającego śniegu, lodu, brudu itp), w przypadku fotokomórek bezprzewodowych sprawdzić baterie w fotokomórce nadawczej (typowy objaw- brama się otworzy, ale nie zamknie się)
  • piloty (nadajniki) pod kątem rozładowania baterii (bardzo słaby zasięg lub brak zasięgu)
  • bramę ogrodzeniową, garażową lub szlaban: wysprzęglić siłownik(i) do pracy ręcznej, i sprawdzić czy nie ma wyczuwalnych oporów podczas wykonania cyklu otwarcia i zamknięcia

UWAGA! W przypadku wykonania usługi serwisowej zgłoszonej jako gwarancyjna, a nie kwalifikującą się jako gwarancyjna, Zgłaszający zostanie obciążony kosztem dojazdu i pracy serwisu zgodnie z poniższym cennikiem !

Cennik usług serwisowych: 

90,00zł brutto – Kodowanie pilota (nadajnika) – na terenie Krakowa i okolic do 25km od siedziby firmy (cena nie zawiera nadajnika)

180,00zł brutto – pierwsza godzina robocza serwisu z dojazdem na terenie Krakowa i okolic do 25km od siedziby firmy (płatne w całości niezależnie od ilości poświęconego czasu)

80,00zł brutto – druga godzina robocza

70,00zł brutto – trzecia i kolejne godziny robocze

80,00zł brutto – dojazd na terenie Krakowa i okolic do 25km od siedziby firmy

2,00zł brutto / km – dojazd pow. 25km od siedziby firmy, liczone w dwie strony

Przeglądy techniczno-konserwacyjne:

od 300,00zł brutto – przegląd techniczno-konserwacyjny bramy garażowej segmentowej

od 250,00zł brutto – przegląd techniczno-konserwacyjny automatyki do bramy przesuwnej

od 300,00zł brutto – przegląd techniczno-konserwacyjny automatyki do bramy skrzydłowej

od 400,00zł brutto – przegląd techniczno-konserwacyjny bramy przemysłowej segmentowej

od 300,00zł brutto – przegląd techniczno-konserwacyjny szlabanu automatycznego

Ceny przeglądów ważne na terenie Krakowa i okolic do 25km od siedziby firmy

Ceny nie zawierają kosztów materiałów.