Automatyka do bram przesuwnych ogrodzeniowych

Automatyka do bram przesuwnych ogrodzeniowych

Prawidłowy dobór napędu do bramy przesuwnej zależy od wielu czynników: gabarytów i ciężaru bramy, rodzaju wypełnienia, występujących oporów (brama powinna przesuwać się stosunkowo lekko, bez wyczuwalnych oporów powodujących np. zakleszczanie), stanu technicznego bramy, przewidywanej ilości wykonanych cykli otwarć / zamknięć. Zdecydowana większość napędów dostępnych na rynku jest przeznaczona do bram samonośnych (posiadających „skrzydło” w postaci przeciwwagi, i nie jeżdżących po szynie), montowanych na stopie fundamentowej. W związku z tym w każdym przypadku napęd dobierany jet indywidualnie. Niezbędne jest również doprowadzenie zasilania 230V w pobliżu miejsca montażu napędu, oraz prawidłowe wykonanie okablowania pod akcesoria: fotokomórki, lampa sygnalizacyjna itp.

Schemat dzięki uprzejmości CAME POLAND