Automatyka do bram 1 i 2 skrzydłowych ogrodzeniowych

Automatyka do bram 1 i 2 skrzydłowych ogrodzeniowych

Prawidłowy dobór siłowników do bramy skrzydłowej zależy od wielu czynników: gabarytów i ciężaru skrzydła, rodzaju wypełnienia, występujących oporów (brama powinna pracować stosunkowo lekko, bez wyczuwalnych oporów powodujących np. zakleszczanie), stanu technicznego bramy, przewidywanej ilości wykonanych cykli otwarć / zamknięć, występowanie ograniczników mechanicznych montowanych do podłoża (konieczne w przypadku siłowników tubowych, lub siłowników nie posiadających w opcji zastosowania ograniczników mechanicznych proponowanych przez producenta urządzenia). W sytuacji gdy brama otwiera się do wewnątrz posesji, bardzo ważnym czynnikiem jest odległość od zawiasu skrzydła do krawędzi wewnętrznej słupka- jest to główny czynnik od którego zależy długość siłownika potrzebna do otwarcia bramy na min. 90 stopni, i co się z tym wiąże cena zestawu automatyki (im większa odległość, tym wyższa cena automatyki). W związku z tym w każdym przypadku siłowniki dobierane są indywidualnie. Niezbędne jest również doprowadzenie zasilania 230V w pobliżu miejsca montażu centrali sterującej, oraz prawidłowe wykonanie okablowania dla siłowników i akcesoria: fotokomórki, lampa sygnalizacyjna itp.

Schemat dzięki uprzejmości CAME POLAND